Tag Archive: jejak


siluet 7 astronom muslim

Astronomi merupakan ilmu yang telah lama menjadi objek kajian umat Islam. Melalui kajian ilmu ini kaum Muslimin mampu mengurai misteri benda-benda langit dan memberikan sumbangan berharga bagi dunia.

Perhatian terhadap astronomi telah melahirkan astronom-astronom Muslim yang berpengaruh besar pada tingkat dunia. Berikut tujuh astronom di antaranya, yang banyak menjadi rujukan para ilmuwan, baik Muslim maupun non-Muslim. Baca lebih lanjut

Kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan, mabuk-mabukan, maksiat, berbuat zhalim kepada manusia, memakan hak manusia, memakan riba, dan memukuli manusia. Kulakukan segala kezhaliman, tidak ada satu maksiat melainkan aku telah melakukannya. Sungguh sangat jahat hingga manusia tidak menghargaiku karena kebejatanku. Baca lebih lanjut

Peristiwa kekalahan Romawi atas Persia itu terjadi di daerah Laut Mati, yang merupakan lokasi paling rendah di muka bumi

Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan, mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam
beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan, pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.” (QS Arruum [30] 2-5). Baca lebih lanjut

Ath-Thufail ibnul Amr ad-Dausi merupakan pemimpin kabilah Daus pada masa Jahiliah. la juga salah seorang yang terpandang di kalangan Arab dan salah seorang bangsawan yang berwibawa. Api dapurnya selalu mengepul dan jalan selalu terbuka untuk­nya.

Ia senang memberi makan orang yang lapar, melindungi orang yang takut, dan memberi upah para pekerja. Baca lebih lanjut

Suatu hari, Ibnu Umar melihat seorang yang menggendong ibunya sambil thawaf mengelilingi Ka’bah. Orang tersebut lalu berkata kepada Ibnu Umar, “Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?” Ibnu Umar menjawab, “Belum, meskipun sekadar satu erangan ibumu ketika melahirkanmu. Akan tetapi engkau sudah berbuat baik. Allah akan memberikan balasan yang banyak kepadamu terhadap sedikit amal yang engkau lakukan.” (Diambil dari kitab al-Kabair karya adz-Dzahabi) Baca lebih lanjut

batasan syar’i cewek cowok

Perihal ikhtilath atau percampuran antara kaum pria dan wanita didalam suatu kesempatan seringkali kita dapati di masyarakat dan berbagai pendapat pun bermunculan didalam permasalahan ini dari yang sama sekali tidak memperbolehkannya secara mutlak hingga yang membolehkannya juga secara mutlak. Baca lebih lanjut

Mujahid : ibnu taimiyah

Beliau dilahirkan dinegeri yang terletak di antara Sungai Dajlah dan Efrat itu terbagi menjadi dua bagian:

1. Bagian selatan disebut Irak Arab yang di dalamnya mencakup Bagdad dan Basrah.
2. Bagian utara dalam kebudayaan Arab Kuno disebut perkampungan Bakar dan perkampungan Madhar.

Para ahli geografi Arab menyebutnya sebagai Jazirah. Baca lebih lanjut

Wawancara wartawan Fars dengan Hujjatul Islam Yazbik, seorang wakil syar’I Ayatullah Khamenei, anggota Syuro Pemimpin dan Komando Hizbullah Libanon yang diteror mobilnya ketika terjadi perang dengan Israel (tahun 2000) tapi dapat keluar dengan selamat dari tragedy itu. Beliaupun bapak dari seorang syahid serta salah satu dari pendiri Hizbullah.
Baca lebih lanjut

Pembunuhan terhadap Syekh Ahmad Yasin bukan peristiwa sederhana. Peristiwa itu menjadi pusat perhatian bagi seluruh pejuang kebebasan di dunia, dan secara khusus mengingatkan bangsa Arab dan umat Islam adanya bahaya hakiki Israel di Palestina.
Baca lebih lanjut

Beberapa orang mungkin berpikir apakah benar orang yang keluar dari islam hukumnya adalah hukuman mati, maka saya coba cari dalilnya dan ternyata inilah yang saya temukan dari mengais dengan google… semoga bermanfaat Baca lebih lanjut