Dengan menyebut nama Allah Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Maha Pencipta dan Penopang Alam Semesta. Segala puji bagi-Nya yang telah berfirman:

“Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.” (QS Al Mulk [67]: 13)

Dan shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Terakhir, Muhammad SAW, yang bersabda:

“Peliharalah kebenaran, karena kebenaran mengarah pada kebaikan, dan kebenaran mengarah pada Surga. Seseorang yang terus mempertahankan kebenaran sampai dia dicatat dalam buku Allah sebagai orang yang shalih. Ia selalu Menahan diri dari berbohong. Karena letaknya berbohong mengantarkan pada kejahatan secara terang-terangan, dan keburukan mengantarkan pada api neraka. Seorang pria yang terus berbohong sampai dia dicatat dalam buku Allah sebagai pembohong.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).

..dan semoga rahmat juga senantiasa tercurah atas keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya.

Allah berfirman dalam Kitab-Nya:

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (QS Al Anfal [8]: 30)

Dengan pemikiran ini, dan mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini, terutama penangkapan saudara kita di Oregon (semoga Allah meneguhkannya dan segera membebaskannya), saya telah memutuskan untuk merekam dan menuliskan 10 metode –yang, melalui pengalaman pribadi saya sendiri– akan memberikan pencerahan seputar taktik yang sering digunakan oleh mata-mata atau informan untuk menjebak dan akhirnya menangkap Muslim, dan berikut inilah cara untuk menggagalkan rencana ini.