Tag Archive: budaya


Bencana datang silih berganti. Berupa banjir, gempa bumi, tanah longsor hingga letusan gunung berapi. Bila dipandang dari sisi geologi, Indonesia memang merupakan negara yang rawan akan bencana. Menurut data, ada Sekitar 282 kabupaten di Indonesia atau setara dengan 2/3 wilayah Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana alam. Baca lebih lanjut

Bismillaahi rrahmaani rrahiim
Washallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam. Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwal. Wa ‘alaa fadhlikal ‘azhiimi wa juudikal mu’awwal. Wa haadza ‘aamun jadiidun qad aqbal. Nas-alukal ‘ishmata fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihi wajunuudihi wal ‘auna ‘alaa haadzihin nafsi ammaarati bissuui wal istighaala bimaa yuqarribuuni ilaika zulfaaya dzal jalaali wal ikraam. Wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Keluarganya dan para sahabat. Ya Allah, engkaulah yang abadi, dahulu, lagi awal. Dan hanya kepada anugerahMu yang Agung dan kedermawananMu tempat-tempat bergantung. Tahun ini benar-benar telah menghadap (datang).
Kami meminta kepadaMu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami meminta bantuan untuk mengalahkan hawa nafsu yang mengajak keburukan dan kami meminta bantuan agar dapat sibuk dengan sesuatu yang dapat mendekatkan pahala disisiMu, wahai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Doa ini dibaca setelah shalat maghrib pada awal tahun hijriyah.

Semoga Allah SWT senantiasa merahmati setiap rencana dan ikhtiar kita ditahun ini

Dunia Islam khususnya di Mesir pada sekitar pertengahan abad dua puluh mempunyai tokoh kharismatis yang memperjuangkan Islam melalui sebuah tradisi penegakkan Islam melalui keluarga (al-usrah). Baca lebih lanjut

Mengapa permainan Yu-Gi-Oh! yang sarat dengan simbol-simbol ritual Mesir Kuno Kabbalah (dan kemudian diadopsi oleh Bani Israel sebagai ritual keagamaannya) bisa muncul dari tanah Jepang? Baca lebih lanjut