Tag Archive: dunia


siluet 7 astronom muslim

Astronomi merupakan ilmu yang telah lama menjadi objek kajian umat Islam. Melalui kajian ilmu ini kaum Muslimin mampu mengurai misteri benda-benda langit dan memberikan sumbangan berharga bagi dunia.

Perhatian terhadap astronomi telah melahirkan astronom-astronom Muslim yang berpengaruh besar pada tingkat dunia. Berikut tujuh astronom di antaranya, yang banyak menjadi rujukan para ilmuwan, baik Muslim maupun non-Muslim. Baca lebih lanjut

Peristiwa kekalahan Romawi atas Persia itu terjadi di daerah Laut Mati, yang merupakan lokasi paling rendah di muka bumi

Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan, mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam
beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan, pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.” (QS Arruum [30] 2-5). Baca lebih lanjut

Selamatkan masjidil aqsa, tergerak oleh kebiadaban Israel terhadap palestin yang kini malah mencoba merubuhkan tempat no 3 umat islam, maka kuambilkan 2 profil yang semoga membawa manfaat bagi kita dan kesadaran untuk lebih mendekatkan diri dengan kekuatan kita yaitu Islam… disini juga ada
Baca lebih lanjut

mengendalikan hawa nafsu

Allah Ta’ala menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu atau syahwat. Adanya syahwat pada diri manusia tidak sia-sia, akan tetapi terdapat faidah dan manfaat di dalamnya. Bahkah jika manusia tidak memiliki syahwat (selera) makan, misalnya, kemudian dia tidak makan, sehingga akan menyebabkan dirinya binasa. Demikian juga jika manusia tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenis, maka keturunan dapat menjadi terputus. Baca lebih lanjut

Wawancara wartawan Fars dengan Hujjatul Islam Yazbik, seorang wakil syar’I Ayatullah Khamenei, anggota Syuro Pemimpin dan Komando Hizbullah Libanon yang diteror mobilnya ketika terjadi perang dengan Israel (tahun 2000) tapi dapat keluar dengan selamat dari tragedy itu. Beliaupun bapak dari seorang syahid serta salah satu dari pendiri Hizbullah.
Baca lebih lanjut

HAMAS adalah kependekan dari Harokah al Muqowamah al Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 M oleh Syeikh para syuhada Ahmad Yasin bersama dengan beberapa orang yang meyakini pemikiran gerakan dan manhajnya.
Baca lebih lanjut

Pembunuhan terhadap Syekh Ahmad Yasin bukan peristiwa sederhana. Peristiwa itu menjadi pusat perhatian bagi seluruh pejuang kebebasan di dunia, dan secara khusus mengingatkan bangsa Arab dan umat Islam adanya bahaya hakiki Israel di Palestina.
Baca lebih lanjut

Siapa Teroris sebenarnya?

Apakah kalian tahu, berapa kali para pemimpin geng-geng pembantaian mendapat nobel perdamaian, berapa banyak pembantaian yang begitu sadis dilakukan dan kemudian jejaknya hilang tanpa kita sadari, ini adalah sebagian pembantaian yang ada di palestina diawal-awal pencaplokan wilayah palestina oleh yahudi(israel) merekalah teroris!!! benar kah!!! pantaskah!!! Baca lebih lanjut

Tokoh yang bernama lengkap Syekh

konferensi khilafah Indonesia

ini, dilahirkan di daerah Ijzim tahun 1909. Ayahnya adalah seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah.

Dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, tentu berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Terbukti, Syekh Taqiyyuddin telah hafal Alquran dalam usia amat muda, yaitu 13 tahun. Baca lebih lanjut

Dunia Islam khususnya di Mesir pada sekitar pertengahan abad dua puluh mempunyai tokoh kharismatis yang memperjuangkan Islam melalui sebuah tradisi penegakkan Islam melalui keluarga (al-usrah). Baca lebih lanjut