Astronomi merupakan ilmu yang telah lama menjadi objek kajian umat Islam. Melalui kajian ilmu ini kaum Muslimin mampu mengurai misteri benda-benda langit dan memberikan sumbangan berharga bagi dunia.

Perhatian terhadap astronomi telah melahirkan astronom-astronom Muslim yang berpengaruh besar pada tingkat dunia. Berikut tujuh astronom di antaranya, yang banyak menjadi rujukan para ilmuwan, baik Muslim maupun non-Muslim. Baca lebih lanjut