(Dialog Iblis vs Rasulullah SAW)

 Allah SWT telah memerintahkan seorang Malaikat menemui Iblis supay dia
menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang
disukai maupun yang dibencinya. Hikmatnya ialah untuk meninggikan derajat
Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat
manusia. Baca lebih lanjut