Tag Archive: sahabat


Dunia Islam khususnya di Mesir pada sekitar pertengahan abad dua puluh mempunyai tokoh kharismatis yang memperjuangkan Islam melalui sebuah tradisi penegakkan Islam melalui keluarga (al-usrah). Baca lebih lanjut

Dilarang Lalai bagi Muslim

MENJADI LEBIH RENDAH DARI BINATANG

Keutamaan seoran muslim…
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada seorangpun yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada seorangpun yang mampu memberikan hidayah (petunjuk) kepadanya. Baca lebih lanjut

sobat mau tahu gak apa aja puasa yang dilarang… ini sebagian semoga bermanfaat
a. Dua Hari Raya
Dari Abu Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, ia bertutur: saya pernah menghadiri shalat hari raya bersama Umar bin Khattab r.a. lalu ia berkata, “Ini adalah dua hari yang Rasulullah saw. melarang puasa pada keduanya hari kamu berbuka dari puasamu dan hari yang lain ialah (hari) di mana kamu sekalian makan dari sembelihan kurbanmu.” Baca lebih lanjut

llamah Syeikh Jawad Al-Maliki At-Tabrizi berpesan agar kita selalu memperhatikan adab tidur, supaya Allah Yang Maha Dermawan memberi karunia kepada kita dalam tidur kita, yaitu karunia yang agung sebagaimana yang telah dikaruniakan kepada para nabi, para wali dan orang-orang mukmin dalam tidur mereka.
Baca lebih lanjut

Sepuluh Keutamaan Ilmu

Sepuluh Keutamaan Ilmu Menurut Shohabat Ali ibn Abi Tholib” Ali ibn abi tholib merukan sahabat nabi yang dikatakan sebagai pintunya ilmu, apa sih keutamaam ilmu menurut beliu,, apakah sama dengan kita?? atau kita sudah seperti pemahaman beliau… Baca lebih lanjut