segala puji bagi Allah yg telah memberikan ni’mat Iman dan Islam kepada kita. Aku bersaksi tiada Tuhan yg wajib disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya. Dialah yg memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw adl utusan Allah. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya kepada sahabat dan kepada kerabatnya. Maasyiral Muslimin rahimakumullah!Marilah kita berlomba-lomba menuju taqwa kepada Allah dgn sebenar-benarnya taqwa agar kita selamat di dunia dan akhirat. Taqwa yg bukan hanya ucapan namun taqwa yg tergambar dalam sikap tingkah laku dan perbuatan serta amal shalih yg kita kerjakan. Kaum Muslimin yg berbahagia!Semua kehidupan di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Karena dunia itu bersifat fana dan sementara. Semua pasti akan musnah semuanya pasti akan berakhir. Hanya kehidupan akhiratlah yg akan kekal dan abadi. Begitu pula negara. Sekuat apapun negara itu sepandai-pandainya seorang pemimpin dalam sebuah negara; pasti suatu saat negara itu akan berkahir kemudian diganti dgn kaum-kaum berikutnya dan negara-negara yg baru. “Itu adl sebahagian dari berita-berita negeri yg Kami ceritakan kepadamu ; diantara negeri-negeri itu ada yg masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada yg telah musnah.” Beberapa tanda-tanda dekatnya keruntuhan sebuah negara adalah Baca lebih lanjut